Θεραπευτική & Αισθητική Αποκατάσταση Νυχιών

 Προσθετική Νυχιών      

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΝΥΧΙΩΝ                                    

Η Προσθετική νυχιών ή Ονυχοπλαστική είναι μια ασφαλής, εξειδικευμένη (θεραπευτική & αισθητική) μέθοδος εφαρμογής, Ποδιατρικού υλικού συμβατό νυχιών και δέρματος, που περιέχει αντιμυκητιασικά συστατικά και λειτουργεί ως εγγύηση έναντι πιθανών λοιμώξεων, συμβάλλει δε στην σωστή και υγιή ανάπτυξη των νυχιών. Το χρησιμοποιούμενο υλικό έχει μεγάλη πρόσφυση λόγω μέτριας ρευστότητας, δεν χρειάζεται επίχρισμα πρόσφυσης και ανάμιξη με υλικό φωτοσκλήρυνσης. Έχει ανθεκτικότητα, ελαστικότητα και αποκαθιστά την αισθητική εικόνα των κατεστραμμένων νυχιών, ενώ παράλληλα προστατεύει την κοίτη απο μολύνσεις, τραυματισμούς και παραμορφώσεις, χωρίς να περιορίζει την λειτουργικότητα των δακτύλων κατά την βάδιση. Ο Ποδολόγος αναδιαμορφώνει τα νύχια των ασθενών που έχουν καταστραφεί από μύκητες, παρουσιάζουν δυσμορφίες λόγω τραυματισμού ή αντιμετωπίζουν μερική απώλεια, λόγω ονυχεκτομής. Το χρησιμοποιούμενο υλικό δεν επηρεάζεται από την ακετόνη, κόβεται, λιμάρεται και βάφεται.

Κρίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση του νυχιού 

  1. Όταν έχουν απομακρυνθεί με μηχανική εργασία σαθρά τμήματα του νυχιού, κατά την θεραπεία μυκητίασης, ώστε να προστατευθεί η κοίτη από μολύνσεις και παραμορφώσεις.

  2. Κατά τη διάρκεια της αντιμυκητιασικής θεραπείας απο του στόματος, ώστε να αποτρέπεται ο σχηματισμός φλεγμονών η επιμόλυνση και να αποκαθίσταται η αισθητική εικόνα μέχρι να αναπτυχθεί το νέο υγιές νύχι.

  3. Όταν έχει τραυματιστεί η μήτρα και έχει παραμορφωθεί ή μολυνθεί η κοίτη του νυχιού, που έχει σαν αποτέλεσμα να μας δίνει πάντα κατεστραμμένο νύχι (ονυχογρύπωση).

  4. Όταν χρειάζονται ενίσχυση τα εύθραυστα, ρωγμώδη, τραυματισμένα, ταλαιπωρημένα και πολύ κοντά νύχια που μεγαλώνουν δύσκολα.

Αισθητική Αποκατάσταση Δύσμορφων Νυχιών

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΝΥΧΙΩΝ 2

Διαδικασία Τεχνικής

Λόγω της ιδιαιτερότητας των παραμορφωμένων, προβληματικών ή προσβεβλημένων από μυκητίαση νυχιών, η διαδικασία που εφαρμόζουμε (ανώδυνη και αναίμακτη τεχνική) περιλαμβάνει την προετοιμασία, όπου σε περίπτωση μυκητίασης αφαιρείται ή καθαρίζεται το πάσχον τμήμα του νυχιού (αποδόμηση μολυσματικής εστίας) και σε περίπτωση δυσμορφίας γίνεται ογκομείωση με την τεχνική της φρέζας για αποκατάσταση της αναλογίας μέγεθος νυχιού/κοίτης. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις απομακρύνεται η συσσωρευμένη κεράτινη μάζα (δερματοφύτωμα)  και φροντίζεται το περιβάλλον δέρμα.

Καθ΄όλη την διάρκεια της διαδικασίας, γίνεται συνεχής ψεκασμός αντισηπτικού υγρού μέσω Ποδιατρικού τροχού. Ακολουθεί επι πλέον αγωγή ανώδυνης ηλεκτροθεραπείας που προκαλεί οζονισμό (αποστείρωση).

Εν συνεχεία και εφ΄οσον έχει γίνει η απαιτούμενη προετοιμασία, γίνεται αναδόμηση του  νυχιού με Ποδιατρικό υλικό το οποίο διαμορφώνεται σε σχήμα ανάλογο του φυσικού, επαναφέροντας το νύχι στην κανονική εμφάνιση και λειτουργία του, αφού δημιουργείται  << κανονικό νύχι >>, που αναπτύσσεται μαζί με το φυσικό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αισθητικό αποτέλεσμα είναι σε συνάρτηση με τυχόν παραμόρφωση της κοίτης του νυχιού.

Διαδικασία Συντήρησης

Ο ρυθμός ανάπτυξης των φυσικών νυχιών, είναι αυτός που καθορίζει οπτικά πότε απαιτείται συντήρηση των πρόσθετων νυχιών, ώστε να διατηρείται  η φυσική τους εικόνα. Η φυσική ανάπτυξη του υγιούς νυχιού είναι περίπου 1mm-1.5mm/μήνα, ενώ ενός τραυματισμένου ή μυκητιασικού νυχιού είναι πολύ μικρότερη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, η διαδικασία συντήρησης συνίσταται  ανα          6 – 8 εβδομάδες.

Η διάρκεια του πρόσθετου νυχιού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι τα υποδήματα, οι δραστηριότητες , η υγεία των ποδιών και ποικίλλει από άτομο σε άτομο.

Κατά την διαδικασία της συντήρησης, αφαιρείται το υλικό αναδόμησης, ελέγχονται και φροντίζονται τα πάσχοντα νύχια και η κοίτη. Εάν υπάρχει επιθυμία διατήρησης της αισθητικής εικόνας ή ανάγκη προστασίας της κοίτης των νυχιών απο μολύνσεις και παραμορφώσεις, γίνεται επαναδόμηση.

Αισθητική Αποκατάσταση Μυκητιασικών Νυχιών

ΟΝΥΧΟΓΡΥΠΩΣΗ 2

Αισθητική Αποκατάσταση Νυχιών με ανεπαρκή ανάπτυξη

IASMIPODOLOGY

Προσοχή

Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση της μεθόδου που εφαρμόζουμε, με άλλες πρακτικές που εφαρμόζουν αμφιβόλου καταλληλότητας για την υγεία των ποδιών Διαδικασίες και υλικά όπως :

1. Με NAIL TIPS, τα οποία τοποθετούνται με κυανο ακρυλική κόλλα απο τεχνήτριες νυχιών , (χωρίς τον απαιτούμενο καθαρισμό του πάσχοντος νυχιού) με κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων (δερματίτιδα) λόγω της κόλλας και του πλαστικού υλικού των TIPS. Αυξημένος είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης μυκητών ή βακτηρίων (μούχλα) απο την εισχώρηση και παγίδευση της υγρασίας κάτω απο το τεχνητό νύχι απο κακή πρόσφυση , εξαιτίας της εφίδρωσης των ποδιών . Επίσης η ακαμψία του υλικού των NAIL TIPS, σε συνδυασμό με κλειστά παπούτσια μπορεί να δημιουργήσουν τραυματικές βλάβες στην κοίτη  ή την μήτρα των νυχιών.

2. Mε επικάλυψη GEL ή ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ που χρησιμοποιούνται για νύχια των χεριών (χωρίς τον απαιτούμενο καθαρισμό του πάσχοντος νυχιού) Τα υλικά αυτά, δεν περιέχουν αντιμυκητιασικά συστατικά, είναι εξίσου άκαμπτα και ακατάλληλα για τα νύχια των ποδιών, με κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης (δερματίτιδα) στα συστατικά του GEL ή του ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ υλικού, λόγω της χημικής τους σύστασης (φορμαλδεύδη & φθαλικοί εστέρες), αλλά και με κίνδυνο ανάπτυξης μυκητών ή βακτηρίων.

(Μούχλα = Pseudomonas aeruginosa = βακτήριο -gram ιδιαίτερα ανθεκτικό στα αντιβιοτικά). 

3. H χρήση των προιόντων αυτών (GEL ή ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ) συνεπάγεται μειωμένη μεταφορά οξυγόνου και ατροφία των νυχιών.

4. Οι κίνδυνοι μόλυνσης απο βακτήρια είναι επίσης αυξημένοι όταν :

α. χρησιμοποιούνται εργαλεία μεταξύ των ασθενών, που δεν έχουν απολυμανθεί ή αποστειρωθεί  πριν από την χρήση τους.

β. δεν έχει γίνει η απαιτούμενη απολύμανση στην περιοχή  εφαρμογής (κοίτη νυχιού).

                « Δεν περιλαμβάνεται  βάψιμο νυχιών»

ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ

YouTube-Logo

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ (ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ)

YouTube-Logo