Ορθονυχία

Μόνιμη λύση… χωρίς χειρουργείο!

ΟΡΘΟΝΥΧΙΑ

Η Ορθονυχία είναι θεραπευτική μέθοδος και η  λύση για νύχια που εισχωρούν στο δέρμα, εναλλακτική της αφαίρεσης του νυχιού. Γίνεται από πιστοποιημένο Ποδολόγο, με άμεσο αποτέλεσμα, ανώδυνα και αναίμακτα. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι ορθονυχίας, οι οποίες στοχεύουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Με την τεχνική της Ορθονυχίας επιτυγχάνεται το ανασήκωμα των νυχιού που εισχωρεί στο δέρμα, με αποτέλεσμα την αποφόρτιση του παρονυχίου, την ελάφρυνση από τον πόνο και την άμεση ανακούφιση του ασθενούς.

 Επιλογή Θεραπευτικής Τοποθέτησης

Για την διόρθωση της ροπής των νυχιών ακολουθούμε δυο τρόπους εφαρμογής.

1. Παθητική τοποθέτηση, που συνήθως είναι επαναλαμβανόμενη μακροχρόνια θεραπεία (4-5 συνεδρίες), λόγω της αργής ανάπτυξης των νυχιών και αποσκοπεί στην σταδιακή διόρθωση της κυρτότητας, λόγω κληρονομικής προδιάθεσης ή άλλων ανατομικών αιτιών. 

2. Ενεργή τοποθέτηση που αποσκοπεί στην άμεση αποφόρτιση του παρονυχίου, όταν η εισχώρηση του νυχιού είναι περιστασιακή και δεν υπάρχει προδιάθεση.

Πλεονεκτήματα