Δυσμορφίες Δακτύλων
Γαμψοδακτυλία–Σφυροδακτυλία–Κότσι

Συγγενείς και επίκτητες παραμορφώσεις
Η Γαμψοδακτυλία, η Σφυροδακτυλία και το Κότσι, είναι οι πιο συνήθεις οστεικές παραμορφώσεις των δακτύλων που προέρχονται από κληρονομικές ή επίκτητες παθήσεις (διαβήτης) ή εξωγενείς παράγοντες (πίεση των παπουτσιών). Αποτέλεσμα η δημιουργία υπερκεράτωσης και κάλων στην άκρη των δακτύλων ή στην ραχιαία επιφάνεια, ή κάτω απο τα μετατάρσια, με κυριότερα συμπτώματα […]